PHP voor beginners (Nederlands)

 

PHP turtorial voor beginners

Om PHP te kunnen uitvoeren moet je een server hebben waar PHP op draait als je niet weet of je server php ondersteunt zet dan <?php phpinfo(); ?> in test.php en als die het niet doet heb je geen PHP als je nog geen host hebt probeer installeer dan WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) een prima server om het op te leren maar helaas niet online te bezoeken.
Deze PHP cursus mag gepubliceerd worden op jouw website op voorwaarde dat je de hele cursus het zelfde houd dus de link naar mijn site mag niet worden verwijderd!!!

Wat leer je?

Tekst typen
Variablen
Formulieren verzenden
Bestanden includen
bestanden wegschrijven
For-lus
Coderen

Tekst typen:
Code:

<?php
echo "Dit is mijn eerste PHP bestand<BR>\n";
?>

Uitleg:

<?phpOpent een php document
?>Sluit het php document
echoZegt tegen de browser dat hij dit moet weergeven
\nEnter in je broncode zoals mensen die bekijken


Voorbeeld:

Dit is mijn eerste PHP bestand


Variablen:
Code:

<?php
$naam="Jacob Slomp";
echo "Mijn naam is ".$naam."<BR>\n";
?>

Uitleg:

<?phpOpent een php document
?>Sluit het php document
echoZegt tegen de browser dat hij dit moet weergeven
\nEnter in je bron code zoals mensen die bekijken
$naam$naam is nu een variable en staat in dit geval op "Jacob Slomp"


Voorbeeld:

Mijn naam is Jacob Slomp


Formulieren verzenden:
Code:

<html>
<form action="forumulieren.php" METHOD="GET">
Vul hier je naam in:<BR>
<input type="text" name="naam">
<input type="submit" value='Geef naam'>
</form>
<?php
# isset checkt of naam in de url voor komt ja of nee
# die zin hieronder betekent "als naam is ingevuld dan:"
if(isset($_GET['naam'])){
# de naam komt voor in de url en wordt dus weergegeven
echo "Deze naam heeft u ingevuld: ".$_GET['naam']."\n";
}
?>
</html>

Uitleg:

<?phpopent een php document
?>sluit het php document
echozegt tegen de browser dat hij dit moet weergeven
\nenter in je bron code zoals mensen die bekijken
$_GET['naam']Haalt uit de url wat er achter naam= staat gebruik bij method=post $_POST['naam']
ifif betekend als, dus als dit gebeurt moet hij dat gaan doen
issetisset kijkt of naam= voor komt in je url zo nee dan wordt er niets geecho't
#comentaar


Voorbeeld:

Vul hier je naam in:


Pagina's includen:
Code index.php:

<?php
include("home.php");
?>

Code home.php:

Welkom op home

Uitleg:

<?phpopent een php document
?>sluit het php document
include()stopt een andere pagina in de pagina waar je include aan geeft


Voorbeeld:

Welkom op home


Pagina's wegschrijven:
Code:

<?php
$fp=fopen("file.txt","w"); // opent file.txt op te overschrijven
fputs($fp,"Hier je tekst of een variable"); // schrijft tekst weg in file.txt
fclose($fp); // sluit file.txt
?>

Uitleg:

<?phpopent een php document
?>sluit het php document
fopenopent bestand om te overschrijven (w), bij te schrijven (a) , lezen (r)
fputsschrijft de tekst weg in het bestand
fclosesluit het bestand wat hij geopend heeft


Voorbeeld:

lege pagina


For-lus:
Code:

<?php
# zet $i op 0 en wordt elke keer verhoogt tot 10 (0 tm 9)
for($i=0; $i < 10; $i++)
{
# $i word verhoogt met en ook geecho't
echo " ".$i.". De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10<BR>";
}
?>

Uitleg:

<?phpopent een php document
?>sluit het php document


Voorbeeld:

0. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
1. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
2. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
3. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
4. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
5. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
6. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
7. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
8. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
9. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10


Coderen:
Code:

<?php
$wachtwoord="JacobSlomp";
# je hebt vele coderings methoden:
echo "md5: ".md5($wachtwoord)."<BR>\n";
echo "crypt: ".crypt($wachtwoord)."<BR>\n";
echo "crypt_md5: ".crypt($wachtwoord,crypt_md5)."<BR>\n";
echo "base64_encode: ".base64_decode($wachtwoord)."<BR>\n";
echo "base64_decode: ".base64_encode("SmFjb2JTbG9tcA==")."<BR>\n";
?>

Uitleg:

<?phpopent een php document
?>sluit het php document
md5goed om mee te coderen kan niet gedecodeert worden
cryptgoed om mee te coderen kan niet gedecodeert worden
crypt_md5dit ben je nodig voor de .htpasswd
base64_encode()zo zijn plaatjes gecodeert je kunt ze decoderen met base64_decode()


Voorbeeld:

md5: 1880097f60a11d31f6ebb69829457872
crypt: $1$m2tzBmk8$RrnmgIAHgi4NQxFZSh9wz0
crypt_md5: crbohpzHUv1XM
base64_encode: SmFjb2JTbG9tcA==
base64_decode: JacobSlompDeze PHP Cursus is geschreven door Jacob Slomp bezoek ook mijn website
Dit is onderdeel van JS-Systems

Valid HTML 4.01!

© Copyright Scriptkiddies 2004 - 2023

Parkeren schiphol amsteram | Woning te koop zetten | profielen site | 50 plus dating | weblog maken